Sa oled siin

Personaliinfo

Sotsiaalministeeriumis töötab ligikaudu 250 inimest. 90% töötajatest on kõrgharidusega, naisi on enam kui mehi. Teenistujate keskmine vanus on 40 aastat.

 

 

 

 

 

 

 • Meie töö on huvitav, mitmekesine ja tähendusrikas
  Meie töötajad panustavad ühiselt selle nimel, et Eesti inimeste elukvaliteet ja tööga hõivatus paraneks, laste ja perede heaolu ning sündimus suureneks ja tervena elatud eluiga pikeneks.

 • Hindame mitmekesisust ja võrdse kohtlemise põhimõtet

  Oleme liitunud mitmekesisuse kokkuleppega.

  Meie jaoks on tähtis töötajate potentsiaal, arengutahe, motivatsioon ja väärtushinnangud olenemata soost, kultuurilisest ja sotsiaalsest taustast, vanusest, puudest, seksuaalsest sättumusest või usulistest veendumustest.

  Tagame igale vähenenud töövõimega konkursitingimustele vastavale kandideerijale tööintervjuu võimaluse.

 • Märkame ja väärtustame igat töötajat
  Toetame uusi kolleege sujuval sisseelamisel, tunnustame oma inimesi tulemusliku ja pikaajalise töö eest ning pakume mitmekülgseid arengu- ja koolitusvõimalusi. Seisame tööandjana hea selle eest, et iga töötaja oleks pädev, pühendunud ning panustaks aktiivselt seatud eesmärkide saavutamisse, tundes end sealjuures osana meeskonnast.

 • Hoolime oma töötajate tervisest ja heaolust
  Osaleme erinevatel spordiüritustel, meil on oma jõusaal, lastetuba ja parkla. Väärtustame traditsioone ja ühiseid ettevõtmisi. Peame meeles koolilõpetajaid ja värskeid lapsevanemaid.

 

Tööpakkumised

Koeru Hooldekeskuse juhataja

Nõukogu kuulutab välja avaliku konkursi Koeru Hooldekeskuse JUHATAJA ametikoha täitmiseks.

Koeru Hooldekeskus on erivajadustega ja eakate inimeste rehabilitatsiooni-, hoolde- ja tervisekeskus, mille eesmärk on toetada inimeste eale ning seisundile vastavat toimetulekut. Juhataja vastutab hooldekeskuse arengu ja majandusliku jätkusuutlikkuse tagamise ning igapäevatöö korraldamise eest.
 
Pakume võimalust:

 • juhtida piirkonnas olulist asutust ning selle sajaliikmelist spetsialistide meeskonda;
 • olla asjatundlik partner hoolekande valdkonnas nii Järvamaal kui laiemalt;
 • parandada eakate ja erivajadustega inimeste elukvaliteeti kvaliteetsete teenuste pakkumisega.

 
Nõuded kandidaadile:

 • juhtimiskogemus; 
 • kõrgharidus;
 • kasuks tuleb varasem tööalane kokkupuude sotsiaalvaldkonnaga.

 
Juhatajaga sõlmitakse tööleping viieks aastaks, pakume konkurentsivõimelist töötasu ja ametiauto kasutamise võimalust.
 
Kandidaatidel palume esitada:

 • elulookirjeldus ja motivatsioonikiri;
 • haridust tõendava dokumendi koopia;
 • kinnitus, et puuduvad Koeru Hooldekeskuse põhikirja punkt 6 nimetatud ametikohale asumist välistavad tegurid;
 • essee teemal „Koeru Hooldekeskuse jätkusuutlikkus – mõtted ja lahendusteed järgmiseks viieks aastaks“ pikkusega kuni 2 lehekülge.

 
Dokumendid palume esitada hiljemalt 01.11.2017 e-posti aadressil personal@sm.ee teemareaga „Koeru HK juhataja konkurss“. 
 
Lisainfo: Rait Kuuse, rait.kuuse@sm.ee, nõukogu esimees või Katrin Noormägi, katrin.noormagi@sm.ee, sotsiaalministeeriumi personalijuht. 

 

Praktikavõimalused
 

Pakume üliõpilastele mitmekesiseid võimalusi praktika tegemiseks. Ootame teotahtelisi tudengeid, kes tunnevad huvi Sotsiaalministeeriumi tegevusvaldkondade vastu, soovivad avardada oma silmaringi avalikus sektoris ning tahavad koos töötada oma ala ekspertidega.

Praktikale kandideerijatel palume saata CV ja sooviavaldus (motivatsioonikiri) õigus- ja personaliosakonna e-posti aadressile personal@sm.ee. Võtame praktikahuvilistega ühendust ning anname täpsemalt teada ministeeriumi võimalustest ja vajadustest.

Viimati uuendatud: 14. september 2017