Juhendid, mõisted ja koolitused

Juhendmaterjalid

 

Juhendid sotsiaalkindlustusameti töötajatele

 

Koolituste info ja registreerimine

 

STAR algajate koolitus:

Eesmärk: koolitusel osalenu teab STARi kasutusvõimalusi ja kasutab STARi erinevate toetuste, teenuste määramisel, juhtumimenetluste haldamisel sh juhtumiplaani koostamisel.
Sihtgrupp: kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kellel STARi kasutamise kogemus puudub või on väga väike.
Koolituse pikkus: 6 tundi
Teemad:
  1. Kliendiandmete haldamine.
  2. Üldised menetlustoimingud.
  3. Juhtumimenetluse haldamine, sh juhtumiplaani koostamine, hindamine.
  4. Teenuste määramine (asenduskoduteenus, kohalike omavalitsuste teenus)
  5. Toetuste määramine (toimetulekutoetus, toetus hooldamise eest, vajaduspõhine peretoetus, kohalike omavalitsuste toetus).
  6. Arveldusdokumentide loomine.
Koolituste toimumise ajad ja kohad: esimese poolaasta koolitused on nüüdseks läbi. Järgmiste koolituste info tuleb sügisel.  
 
Koolitused viivad läbi STARi teenusetugi Juta Laimets või Taivi Tee. Koolitusel koolitusmaterjale ei jagata.
Kõik koolitusel osalejad tuleb registreerida ükshaaval.
Probleemide ja küsimustega palun pöörduda STARteenusetugi@tehik.ee, tel 626 9703 või tel 626 9706.

 

 

Viimati uuendatud: 15. august 2017